www.aktinotherapeutis.gr

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης τοποθεσία

Τηλ. ραντεβού: 6981652569

Επιστημονικό έργο

Η Δρ. Μαριτίνα Θεοφανοπούλου,  έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών πρωτοκόλλων, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή κεφαλαίων ογκολογικών και ακτινοθεραπευτικών βιβλίων, έχει προβεί σε δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει στα παρακάτω συνέδρια, ως εισηγητής:

Διατριβή

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «H προγνωστική σημασία της υπολογιστικής ογκομετρίας σε ασθενείς με όγκους κεφαλής και τραχήλου». Σε συνεργασία με την Α΄Π κλινική του ΑΧΕΠΑ, το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου και την Strahlenkli­nik, Staedische Kliniken Offenbach, Frankfurt. Στο πρωτόκολλο αυτό υπολογίσα­με τον όγκο του νεοπλάσματος από την αξονική τομογραφία με ειδική συσκευή digitizer, συνδεδεμένη με υπολογιστή ενώ, έγινε συσχέτιση της πρόγνωσης της νόσου με τον προ θεραπείας όγκο του όγκου. (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΟ ΑΠΘ-Ξενόγλωσση Δημοσίευση, υπ’ αριθμ. 6, κατωτέρω)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

 • Μετακτινικές επιπτώσεις στον πνεύμονα ασθενών με καρκίνο του μαστού   αρχικών σταδίων, που υποβλήθηκαν σε υποκερματισμένο σχήμα μετεγχειρητικής ακτινο­θερα­πείας.
 • Yποκερματισμένη ακτινοβόληση ασθενών με καρκίνο μαστού αρχικού σταδίου, που υποβλήθηκαν σε μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία.
 • Εκτεταμένο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος (σταδίων III και IV), που αντιμετωπίστηκε με εισαγωγική χημειοθεραπεία, χωρίς ανταπόκριση, ακολουθού­μενη από υποκερματισμένη ακτινοθεραπεία
 • Ο όγκος του ενδοκρανιακού νεοπλάσματος ως προγνωστικός παράγων σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις από μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος, που αντιμετωπίστηκαν με  ακτινοθεραπεία εγκεφάλου.
 • Υποκερματισμένη ακτινοβόληση συνδυασμένη με πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό, σε εντοπισμένο καρκίνωμα προστάτου. Έλεγχος της νόσου και μετακτινικές αντιδράσεις.

 Συγγραφέας σε κεφάλαια βιβλίων

 1. Aκτινοθεραπεία των νεοπλασματικών νόσων του μαστού.  Γ.Α. Πλατανιώτης και Μ. Θεοφανοπούλου. Στο βιβλίο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (σελ. 265-275).  University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000.
 2. Ακτινοθεραπεία  των  νεοπλασιών  Κεφαλής και Τραχήλου  στο βιβλίο   ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (σελ. 337-356), Γ.Α.Πλατανιώτη, έκδοση Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΑΘΗΝΑ 2009
 3. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των λεμφαδένων του τραχήλουστο βιβλίο   ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (σελ. 357-376), Γ.Α.Πλατανιώτη, έκδοση Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ΑΘΗΝΑ 2009

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά

 1. Palliative hypofractionated radiotherapy for non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients previously treated by chemotherapy. G. A. Plataniotis, MA Theofanopoulou, K. Sotiriadou, K. Theodorou, G Kyrgias, P. Mavroidis. Journal of Thoracic Diseases 1: 5-10; 2009
 2. Hypofractionated radiotherapy for breast cancer patients treated by breast-conserving surgery: short-term morbidity and preliminary results. GA. Plataniotis, MA. Theofa­nopoulou, K. Sotiriadou, G. Kyrgias. Breast Cancer 2010; 17(1): 42-47
 3. High resolution computed tomography findings on the lung of early breast-cancer patients treated by postoperative breast irradiation with a hypofractiona­ted radiotherapy schedule. Plataniotis GA, Sotiriadou K, Theofanopoulou ME, Vlychou M, Fountoulis G, Fezoulidis J. Indian Journal of Cancer 2005; 42(4): 190-194  
 4. The volume of brain metastases may be of prognostic significance in patients with non-small-cell lung cancer classified as RTOG-RPA classes 2 and 3. G. A. Plataniotis, M. Theofanopoulou, K. Sotiriadou, M. Vlychou, G. Fountoulis, J. Fezoulidis. Clinical Oncology, UK 2006; 18: 85-86
 5. Vaginal metastases from renal adenocarcinoma (case report and review of the literatute). Lialios G, Plataniotis G, Kallitsaris A, Theofanopoulou  M, Messinis J.  Gynecologic Oncology 2005; 98: 172-173
 6. The prognostic impact of tumor volumetry in patients with locally advanced head and neck carcinomas (non-nasopharyngeal) treated either by radiotherapy alone or by combined radiochemotherapy in a randomized trial. Plataniotis GA, Theofanopoulou ME, Kalogera-Fountzila A, Haritanti A, Ciuleanou Elisabeta, Ghilezan N, Zamboglou N, Dimitriadis A, Sofroniadis I and  Fountzilas G. Int Jour Radiat. Oncol Biol Phys 59(4), 1018-1026, 2004
 7. Registration of symptomatic patients with extramedullary haemopoie­sis masses, treated by radiotherapy. Plataniotis G, Theofanopoulou MA, Pistevou-Gobaki K. Int. Jour. Radiat. Oncol. Biol. Phys 55, 280-281, 2003
 8. Treatment of Inoperable Stage III & IV Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). The “average” Radiotherapist’s Point of View. Plataniotis G. A., Theofanopoulou  M. A. ONCOLOGIE 25, 333-339, 2001

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά και Συνέδρια

 1. Προφυλακτική ακτινοθεραπεία του τραχήλου: Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός της ακτινοβολητέας περιοχής επί της αξονικής τομογραφίας. Μ. Α. Θεοφανοπούλου, Γ. Α. Πλατανιώτης, Κ. Πιστεύου-Γομπάκη. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, 27 (1), 63-70, 2000
 2. Καρκινοειδές πνεύμονος με ηπατικές και οστικές εντοπίσεις.  Β. Τσάκαλος, Μ. Θεοφανοπούλου, Γ. Πλατανιώτης, Φ. Αγγελάκης. ΙΑΤΡΙΚΗ 1992, 62 (6): 607-608.
 3. Ανασκόπηση των χαρακτηριστικών των δεσμών ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας και της συμβολής τους στην Ακτινοθεραπεία. Η πρακτική του ΠΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας». Πανίτσα Ε, Μιχαλοπούλου Ε, Θεοφανοπούλου ΜΑ, Τσώνη Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 31 (1), 100-112, 2000
 4. Εκτίμηση πνευμονικών αλλοιώσεων με υπολογιστική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας (HRCT) σε ασθενείς με Ca μαστού μετά από υποκλασματο­ποιημένο ακτινοθεραπευτικό σχήμα. Φουντούλης Γ, Βλυχού Μ, Σωτηριάδου Κ, Θεοφανοπούλου Μ, Φεζουλίδης Ι, Πλατανιώτης Γ.
  Ανακοίνωση στο 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.
  Αθήνα Μάϊος 2005
 5. Η συμβολή της αξονικής τομογραφίας στο σχεδιασμό της ακτινοθερα­πείας σε ασθενείς με καρκίνο του ορθού. Γ. Α. Πλατανιώτης, Κ. Πιστεύου-Γομπάκη, Α. Λιάρος, Ι. Τζιτζίκας, Ε. Παπα­δο­πούλου, Α. Δρεβελέγκας,  Μ. Α. Θεοφανοπούλου, και Λ. Σ. Παπα­δό­πουλος
  9ο Διαπανεπιστημιακό συνέδριο Ακτινολογίας, Αθήνα 4-7 Νοεμβρίου 1999, Ξεν. Χίλτον