Καρκίνος μαστού και Ακτινοθεραπεία με τα σύντομα σχήματα !!

 1. Μετά από μαστεκτομή, εφαρμόζεται  ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ και των λεμφαδένων της μασχάλης και του υπερκλειδίου βόθρου.
  Ο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός  μας επιτρέπει την προστασία των φυσιολογικών ιστών ORGANS AT RISK που εδώ είναι μεταξύ άλλων ο πνεύμονας , η καρδιά, το βραχιόνιο πλέγμα.
 2. Μετά από εγχείρηση μερικής μαστεκτομής (τμηματεκτομή) εφαρμόζεται ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΙΚΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ.
  Εδώ ο κακοήθης όγκος έχει αφαιρεθεί και ο σκοπός της ακτινοθεραπείας είναι να «αποστειρώσει»  τον υπόλοιπο μαστό αλλά και να διατηρήσει το κοσμητικό αποτέλεσμα. Η γυναίκα πρέπει να έχει ένα φυσιολογικό μαστό. Η ακτινοθεραπεία με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό , την σωστή κατανομή της ακτινικής δόσης στο πλάνο θεραπείας και με την ημερήσια κλασματοποίηση το επιτυγχάνει σε έμπειρα χέρια.
 3. Σύντομο υποκλασματοποιημένο σχήμα  (16 συνεδρίες Χ 266 cGy):
  Έχει αποδειχθεί απόλυτα ισοδύναμο με την κλασική κλασματοποίηση , για τον καρκίνο του μαστού.  Είναι ιδανικό για τις γυναίκες πού μένουν μακριά από το νοσοκομείο ή εκείνες μεγαλύτερης ηλικίας. Η υψηλή δόση σε σύντομο χρονικό διάστημα αποδεικνύεται ισοδύναμη  με τα πολυήμερα  σχήματα. Η θεραπεία συντομεύεται και ο ασθενής επισκέπτεται πολύ λιγότερες ημέρες το νοσοκομείο.

Απαιτεί ιδιαίτερη ικανότητα και εμπειρία από τον ακτινοθεραπευτή ιατρό, διότι ενέχει μεγαλύτερο βαθμό ακτινικής αντιδράσεως του μαστού και θέλει ιδιαίτερη προσοχή κατά τον σχεδιασμό της ακτινοβολητέας περιοχής.

( Δείτε οδηγίες  προς ακτινοθεραπευόμενους με καρκίνο του  μαστού)

PHOTOGALLERY: (πατήστε στην εικόνα για να την δείτε σε πλήρες μέγεθος)

BREAST CANCER RADIOTHERAPY HIGHLY PRECISION TECHNIQUES MINIMAL SIDE EFFECTS
BREAST CANCER RADIOTHERAPY
HIGHLY PRECISION TECHNIQUES
MINIMAL SIDE EFFECTS

Αφήστε μια απάντηση