Νέο Άρθρο της κας Μ. Θεοφανοπούλου για την «Ελευθερία»

Άρθρο της Μ. Θεοφανοπούλου στην εφημερίδα «Ελευθερία» Λάρισας, με θέμα: «H καρκινοφοβία, ασθένεια της εποχής».

Δημοσίευση: Τρίτη 8 Απριλίου 2014