Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ …ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ !!

Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός:

  • Σύστημα αξονικής εξομοίωσης και τρισδιάστατου σχεδιασμού ακτινοθεραπείας: To σύστημα εικονικής εξομοίωσης (virtual simulation), αποτελείται από αξονικό τομογράφο εξομοιωτή συνδεδεμένο με ειδικό λογισμικό εικονικής εξομοίωσης . Μέσω λογισμικού σύντηξης εικόνας οι διαθέσιμες απεικονίσεις χρησιμοποιούνται για τον ακριβή σχεδιασμό του όγκου-στόχου και των ανατομικών δομών που πρέπει να προστατευθούν, Ο καθορισμός του πλάνου ακτινοβόλησης πραγματοποιείται σε τελευταίας τεχνολογίας (Oncentra Masterplan-εγκατάσταση 2009) σύστημα τρισδιάστατου (3D) σχεδιασμού Α/Θ (3D treatment planning) προκειμένου να επιτευχθεί η ακριβής ακτινοβόληση του όγκου, προστατεύοντας αποτελεσματικά τους υγιείς ιστούς.
  • Μονάδες εξωτερικής Ακτινοθεραπείας: Οι ΤΡΕΙΣ γραμμικοί επιταχυντές υψηλής τεχνολογίας PRIMUS Hi , SYNERGY ELECTA ΚΑΙ HALCYON VARIAN
  • Μονάδα Βραχυθεραπείας: Το σύστημα Βραχυθεραπείας-Τηλεμεταφόρτισης υψηλού ρυθμού δόσης, με βηματική πηγή ιριδίου ( Ir-192), έχει τη μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα δυνατότητα τρισδιάστατου σχεδιασμού βραχυθεραπείας μέσω αξονικού τομογράφου εξομοιωτή.
  • Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας: Με τη χρήση των πλέον σύγχρονων πρωτοκόλλων και το ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων θεραπείας , εξασφαλίζεται η άριστη εκτέλεση της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας και το βέλτιστο αποτέλεσμα στον ασθενή

Διαγνωστικός εξοπλισμός:

Ο Μαγνητικός Τομογράφος 3 Τesla με πλήρη εξοπλισμό, αποτελεί το πιο σύγχρονο απόκτημα στην ακτινοδιάγνωση στην Ελλάδα. Προσφέρει διπλάσιας έντασης σήμα από αυτό του τομογράφου 1,5Τ τον οποίο διαθέτουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ακτινοδιαγνωστικά κέντρα στη Β. Ελλάδα. Με ειδικές τεχνικές που εφαρμόζονται χάρη στον πρόσθετο εξοπλισμό του 3Τ, παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης και μείωσης του ειδικού ρυθμού απορρόφησης. Το μεγαλύτερο σήμα που προσφέρει έχει σαν συνέπεια:

  • Τη μείωση του χρόνου εξέτασης, τη μεγαλύτερη ανάλυση στην απεικόνιση ακόμη και πολύ μικρών βλαβών ή εστιών όγκου. Το νέο 3Τ αποτελεί ένα εξαιρετικό «εργαλείο» διάγνωσης, μελέτης και παρακολούθησης ογκολογικών βλαβών. Η εξαίρετη διαγνωστική ικανότητά του προσφέρει υπηρεσίες στην έγκαιρη διάγνωση και στην παρακολούθηση όγκων καθώς για την χρήση του στην έρευνα κατά του καρκίνου (λεπτομερής μελέτη όγκων εγκεφάλου, ανίχνευση όγκων προστάτη, μελέτη όγκων μαστού με δυνατότητα λήψης βιοψίας).
  • Διενεργούνται μαγνητικές τομογραφίες όλων των συστημάτων όπως ΚΝΣ, μυελοσκελετικού, γαστρεντερικού, ουροποιογεννητικού, καρδιαγγειακού κλπ. Επίσης εξετάσεις με τις νεότερες διαγνωστικές μεθόδους όπως Diffusion (Λαμβάνονται εικόνες από όλο το σώμα με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται ακόμη και πολύ μικρές εστίες όγκου και είναι πολύ χρήσιμη για την μελέτη και την παρακολούθηση των ογκολογικών ασθενών), Perfusion ( Για τη μελέτη της μικροαγγείωσης των όγκων του εγκεφάλου προεγχειρητικά για την διάγνωση και σταδιοποίηση και μετά από ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία) και Spectroskopy (Επιτρέπει την εκτίμηση των μεταβολιτών ολόκληρου του εγκεφάλου επιτρέποντας τον χαρακτηρισμό πολλαπλών βλαβών όπως οι όγκοι).

Αξονικός Τομογράφος Somatom Definitio 128 τομών: Είναι κατάλληλος για διενέργεια αναίμακτων αγγειογραφιών, κολονοσκοπήσεων και ενός φάσματος σύγχρονων διαγνωστικών εξετάσεων. Έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα για : α) Real time σύστημα βιοψίας όγκων του πνεύμονα. β) Μελέτη πνευμονικών όζων γ) Ανάδειξη μικρού μεγέθους όγκων διαφόρων οργάνων (ήπαρ- πάγκρεας-νεφροί), δ) Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας σε νεοπλασματικούς ασθενείς.

Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
Η ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

TREATMENT PLANNING ΜΑΣΤΟΥ

Αφήστε μια απάντηση