Τρισδιάστατος σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας – 3D CONFORMAL RADIOTHERAPY- VMAT

Η σύμμορφος Ακτινοθεραπεία τριών διαστάσεων (Three Dimensional Conformal Radiotherapy – 3D CRT), είναι η σύγχρονη ακτινοθεραπεία.

Χρησιμοποιεί πολλαπλές δέσμες ακτινοβολίας ομοιόμορφης έντασης, με διατομή η οποία είναι ίδια με τη διατομή του όγκου στόχου όπως την αντικρίζει η ακτινοβολούσα δέσμη.

Η επιλογή του στόχου που θα ακτινοβοληθεί και η προστασία των υγιών ιστών που δεν πρέπει να ακτινοβοληθούν γίνεται σε τομές του αξονικού τομογράφου και σε τρείς διαστάσεις.

Ο γιατρός σχεδιάζει τις εξής περιοχές:

 • GROSS TUMOR  VOLUME: Ο  κακοήθης όγκος ή η κοίτη του εάν έχει προηγηθεί εγχείρηση. Έχει χρώμα  κόκκινο.
 • CLINICAL TUMOUR VOLUME: Περικλείει τον προηγούμενο  στόχο με ένα όριο ασφαλείας λίγων χιλιοστών. Περιλαμβάνει τις γύρω επεκτάσεις τού όγκου και τους λεμφαδενικούς σταθμούς. Έχει χρώμα ροζ.
 • PLANNING TUMOUR VOLUME :  Περικλείει τον προηγούμενο με ένα όριο ασφαλείας που διασφαλίζει από  τις εσωτερικές κινήσεις των οργάνων. Είναι η περιοχή που θα ακτινοβοληθεί με μία ομοιόμορφη δόση ώστε να θεραπευθεί το CTV. Ζωγραφίζεται γαλάζιος.
 • ORGANS AT RISK: Έτσι ονομάζονται όσα φυσιολογικά όργανα δεν πρέπει να ακτινοβοληθούν περισσότερο από ένα ανώτατο επιτρεπτό όριο ακτινικής δόσης. Ζωγραφίζεται με χρώμα πράσινο.

(Δείτε εδώ αναλυτικά, τα βήματα του σχεδιασμού της ακτινοθεραπείας).

Η διαμόρφωση του σχήματος επιτυγχάνεται με τη χρήση των διαφραγμάτων πολλαπλών φύλλων (MLC), του Γραμμικού Επιταχυντή. Ο σχεδιασμός 3D συμμόρφου ακτινοθεραπείας γίνεται με συνεργασία του τμήματος Ιατρικής Φυσικής με τη χρήση ειδικών λογισμικών από Η/Υ.

Το τμήμα Ιατρικής Φυσικής ΙΔΘ στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη Φυσικών με σπουδές σε Ελλάδα και σε εξωτερικό και με μακρά εμπειρία στην ακτινοθεραπεία.

Οι Φυσικοί μας:

 • εκτελούν  την δοσιμέτρηση των μηχανημάτων
 • διενεργούν τα προγράμματα  των ποιοτικών ελέγχων για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία  όλων των συστημάτων της ακτινοθεραπείας.
 • Έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού των ακτινοθεραπευτικών σχεδίων θεραπείας , των πλάνων θεραπείας
 • Συνεργάζονται στενά με τον ακτινοθεραπευτή γιατρό, στον σχεδιασμό και στην επιλογή του σωστότερου πλάνου, απο φυσική και ραδιοβιολογική έποψη
 • Επιβλέπουν τους καθημερινούς ελέγχους που γίνονται από τούς τεχνολόγους στα μηχανήματα ακτινοθεραπείας.
 • Πραγματοποιούν τούς τακτικούς περιοδικούς ελέγχους οι οποίοι διασφαλίζουν την ποιότητα θεραπειών.
 • Είναι υπεύθυνοι για την επιβεβαίωση των θεραπειών για κάθε ασθενή.
 • Είναι υπεύθυνοι για την κλινική εφαρμογή κάθε νέας τεχνικής

Στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα του ΙΔΘ εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι της ποιότητας και της πιστότητας της χορηγούμενης ακτινοθεραπείας και τηρούνται όλοι οι  κανόνες  της ακτινοπροστασίας με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 

PHOTOGALLERY: (πατήστε στην εικόνα για να την δείτε σε πλήρες μέγεθος)

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση