Τι είναι η ακτινοθεραπεία

Παραπέμπεσθε προς ακτινοθεραπεία μετά από μία εγχείρηση εκτομής όγκου ή μετά από μία σειρά χημειοθεραπειών.

Η ακτινοθεραπεία εκτελείται σε εξειδικευμένα κέντρα τα οποία διαθέτουν:

  1. Σύστημα τρισδιάστατου σχεδιασμου με βάση αξονικό τομογράφο CT based Treatment Planning
  2. Γραμμικούς Επιταχυντές, δηλ. σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής  ιοντίζουσας ακτινοβολίας με μεγάλη διεισδυτικότητα, 6-18ΜV,αλλα και δυνατότητα προσαρμογής «συμμόρφωσης» της δέσμης στα όρια του όγκου, , ώστε να προστατεύονται οι υγιεις ιστοι.
  3. Συστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών με ειδικό λογισμικό το οποίο  παράγει το σχέδιο θεραπείας, treatment planning, με το οποίο ο ακτινοθεραπευτής ιατρός χορηγεί την μέγιστη δυνατή δόση στον όγκο και ταυτόχρονα την ελάχιστη δυνατή δοση στους υγιείς ιστούς. Η σύχρονη ακτινοθεραπεία σχεδιάζεται πλέον στις τρείς διαστάσεις και ονομάζεται τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία, 3-Dimentional Conformal Radiation Therapy.

Η Ακτινοθεραπεία διενεργείται σε μία σειρά επισκεψεων στο τμήμα, τις συνεδρίες, οι οποίες μπορεί να είναι τόσο πολλές όσο 38-40 για μια ριζική θεραπεία επί καρκίνου του προστάτου  ή 30-35 για μια θεραπεία καρκινου του πνεύμονος ή 25-28 για μια μετεγχειρητική-επικουρική θεραπεία   επί καρκίνου του μαστού αλλά και τόσο λίγες όσο 5 η 10 η και  μόνον μία όταν πρόκειται για αναλγητικές ακτινοβολίες.

Εάν κριθεί απαραίτητο  από την ιατρό μπορει να υποβληθείτε σε διπλή συνεδρία την ίδια ημέρα με χρονική διαφορά 6 τουλάχιστον ωρών.

Σκοπός της ακτινοθεραπείας είναι να χορηγηθεί στον όγκο και την περιοχή του η Συνολική Δόση η οποία μοιράζεται ,  κλασματοποιείται, στην Ημερήσια Δόση.

 Ημερήσια Δόση:  180 ή 200 cGray

Συνολική Δόση: 5000 ή 6000 cGray

Αριθμός συνεδριών: 28-30

Αυτό ονομάζεται Κλασσική Κλασματοποίηση και είναι το συνηθέστερο ακτινοθεραπευτικό σχήμα

Υπάρχουν επίσης και τα υπερκλασματοποιημένα σχήματα με μικρότερη ημερήσια δόση δύο φορές ημερησίως αλλά με υψηλότερη συνολική δόση,τα οποία εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, σε ταχέως αναπτυσσόμενους όγκους του  πνεύμονα ή της κεφαλής – τραχήλου.

Τέλος, υπάρχουν τα υποκλασματοποιημένα σχήματα με μεγάλα ημερήσια κλάσματα και  με συντόμευση του χρόνου θεραπείας, επί επιλεγμένων περιπτώσεων ακτινοθεραπείας μαστού και προστάτου. Αυτά τα σχήματα εφαρμόζονται επίσης σε αναλγητικές , ανακουφιστικές θεραπείες καθόσον συντομεύουν τις επισκέψεις στο νοσοκομείο ενώ ταυτόχρονα θεραπεύουν εξίσου αποτελεσματικά.

PHOTOGALLERY: (πατήστε στην εικόνα για να την δείτε σε πλήρες μέγεθος)

Αφήστε μια απάντηση