www.aktinotherapeutis.gr

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης τοποθεσία

Τηλ. ραντεβού: 6981652569

Η τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3D-CRT) για τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη

Η  Ακτινοθεραπεία  είναι μια από τις θεραπευτικές επιλογές για τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτου. Πρόκειται για μία μακρά και απαιτητική θεραπεία  η οποία στοχεύει στην διάσωση ενός μοναδικού και σημαντικού οργάνου σε ένα κατά τα άλλα  υγιή  άνδρα της μέσης συνήθως ηλικίας ,ο οποίος έχει ένα μακρό  προσδόκιμο επιβίωσης. Απαιτεί ειδικό ακτινοθεραπευτικό εξοπλισμό και υψηλή εξειδίκευση στον σχεδιασμό της.

Οι σύγχρονες τεχνικές της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας, 3D Conformal Radiotherapy, 3D CRT ,είναι αυτές που σήμερα πρέπει να εφαρμόζονται. Ο ακτινοθεραπευτής ιατρός καλείται με  το “ποντίκι του ηλεκτρονικού υπολογιστή” να ορίσει με μεγάλη ακρίβεια  τα όρια της ακτινοβολούμενης περιοχής , προστάτης- σπερματοδόχες κύστεις, ενώ ταυτόχρονα να προστατεύσει τα γύρω υγιή όργανα, την ουροδόχο κύστη και το ορθό.

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι  η υψηλή ακτινική δόση στο κακόηθες νεόπλασμα, άνω των 70 Gray ,είναι αυτή που βελτιώνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα της ακτινοθεραπείας. Μόνο  με  τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και με τους σύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές έχουμε πλέον την δυνατότητα να χορηγούμε δόσεις της τάξεως των 75 και 78 Gray , με ασφάλεια και με ελεγχόμενη τοξικότητα.

Η τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία, 3D CONFORMAL RADIOTHERAPY:

  • Είναι μέθοδος εναλλακτική της ριζικής προστατεκτομής με τα ίδια ακριβώς θεραπευτικά αποτελέσματα αλλά  με μικρότερη νοσηρότητα.
  • Σε συνδυασμό  με την ορμονική  αντιανδρογόνο θεραπεία αυξάνει την συνολική επιβίωση των ασθενών.
  • Μετά από   εγχείρηση της  προστατεκτομής , επί ενδείξεων, αποστειρώνει αποτελεσματικά την περιπροστατική περιοχή και προλαμβάνει τις λεμφαδενικές μεταστάσεις
  • Μετά από εγχείριση προστατεκτομής και επί συνδρόμου αυξανόμενου PSA

διασώζει την υποτροπή στην πύελο.

 

Για την εφαρμογή της 3D CRT :

διενεργείται πρώτα ειδική αξονική τομογραφία-εξομοίωση στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Στη συνέχεια κατασκευάζεται το πλάνο θεραπείας με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και έτσι  υπολογίζεται η κατανομή της ακτινικής δόσης στις τρείς διαστάσεις . Η θεραπεία τέλος χορηγείται κάτω από συνεχείς ελέγχους πιστότητας και επαναληψιμότητας με σύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές οι οποίοι διαθετουν πολύφυλλους κατευθυντήρες και παράγουν ενέργειες μεγαλύτερες των 10 MV.

Όλα  τα παραπάνω, υπάρχουν στη «φαρέτρα» του ακτινοθεραπευτή – ογκολόγου στην Ελλάδα σήμερα και συμβάλλουν πλέον καθοριστικά στην καλή έκβαση των ασθενών με τοπικό καρκίνο του προστάτη.

Κατηγορίες ασθενών

Ο εντοπισμένος καρκίνος του προστάτη διακρίνεται σε τρείς τύπους  χαμηλού, μέσου και υψηλού βαθμού κακοηθείας.

Τα κριτήρια είναι: Η τιμή του ειδικού προστατικού αντιγόνου PSA με τιμές από 10 έως 20 και άνω, η  ιστολογική εικόνα Gleason score  με τιμές από 5 έως 10 και το μέγεθος του νεοπλάσματος, Tumor  ,με μεγέθη από 1 έως 4.

Ο κάθε ένας από τους τύπους αυτούς θεραπεύεται με την σύμμορφη ακτινοθεραπεία σε δόσεις που κυμαίνονται από 74 –76 Gray σε μια σειρά 37-40 καθημερινών συνεδριών.

Ταυτόχρονα χορηγείται και ορμονική θεραπεία ανδρογονικού αποκλεισμού με την μορφή ενέσεων εμφυτευμάτων LHRH αγωνιστών  και χαπιών ειδικού αντιανδρογόνου σκευάσματος. Ο ανδρογονικός αυτός αποκλεισμός  μπορεί να είναι πλήρης η μερικός και εφαρμόζεται κατά περίπτωση πριν , κατά την διάρκεια η και μετά την ακτινοθεραπεία. Η ορμονοθεραπεία αυξάνει την επιβίωση  καθόσον  ο καρκίνος του προστάτου είναι ένα απόλυτα ορμονοεξαρτώμενο νεόπλασμα.

Οι ακτινικές αντιδράσεις που θα αναπτυχθούν είναι προβλέψιμες και ως ένα βαθμό περιορισμένες. Είναι ανάλογες του ποσοστού ενός υγιούς οργάνου που ακτινοβολήθηκε με ένα συγκεκριμένο ποσοστό δόσης. Ο ακτινοθεραπευτής ιατρός γνωρίζει και κατευθύνει κατά τον σχεδιασμό του πλάνου θεραπείας αυτές τις συσχετίσεις προς το μεγαλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα με την ελάχιστη  τοξικότητα ενώ παρέχει ενημέρωση για τον τρόπο της βέλτιστης αντιμετώπισης των αντιδράσεων αυτών.

PHOTOGALLERY: (πατήστε στην εικόνα για να την δείτε σε πλήρες μέγεθος)